Disclaimer

Draagtasonline.nl (Kamer van Koophandel: 6635.7594), verleent u hierbij toegang tot www.draagtasonline.nl en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. Draagtasonline.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Draagtasonline.nl spant zich in om de inhoud van de webshop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De binnen de webshop aangeboden artikelen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Draagtasonline.nl. In het bijzonder zijn alle prijzen binnen de webshop onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor binnen de webshop opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Draagtasonline.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Draagtasonline.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Draagtasonline.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Draagtasonline.nl op deze pagina.


Ma. t/m vr. van 08:30 tot 18:00 uur.

Wij doen ons uiterste best om binnen 24 uur een antwoord te geven.